English

baner11.jpg baner12.jpg baner13.jpg baner14.jpg baner15.jpg baner16.jpg baner17.jpg baner18.jpg
Dubrovnik, 24. ožujka 2014.
AGROMETEOROLOGIJA U SLUŽBI KORISNIKA - „Zaštita okoliša i šumski požari“

Hrvatsko agrometeorološko društvo je znanstvenostručna udruga meteorologa, agronoma i šumara koja potiče i promovira sve grane agrometeorološke znanosti predavanjima na agrometeorološkim seminarima i radionicama. Dubrovačko-neretvanska županija prepoznata je kao područje s velikim brojem izravnih i neizravnih korisnika agrometeorologije i to prioritetno skupinom korisnika koji se odnose na poljoprivredu i zaštitu šuma od požara.

Stoga ćemo u okviru našeg programa „Agrometeorologija u službi korisnika“ 24. ožujka 2014. u Dubrovniku održati cjelodnevnu agrometeorološku radionicu „Zaštita okoliša i šumski požari“. Radionica će se održati u amfiteatru Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41 s početkom u 8.30 h.

Budući da Dubrovačko-neretvanska županija spada u najugroženija područja s obzirom na šumske požare, želja nam je objektivno informirati dobrovoljne i profesionalne vatrogasce i šumare o vremenskim situacijama koje uzrokuju katastrofalne požare, te klimatskim promjenama i potencijalnoj opasnosti od šumskih požara na području Dubrovačko-neretvanske županije. To bi poboljšalo i unaprijedilo metode prevencije i očuvanje sredozemne šume i makije. No, pomoglo bi i u donošenju strateških planova u zaštiti šuma od požara i razvoju poljoprivrede jer nisu ugrožene samo šume već je nužno zaštiti i maslinike i vinograde od požara raslinja. Svakako je potrebno očuvati zelenilo, šume i poljoprivredne površine, te mikroklimu južne Dalmacije, posebice otoka, zbog lokalnog stanovništva, ali i zbog raznolikosti turističke ponude.

Cilj radionice je popularizacija, promicanje i promoviranje svih grana agrometeorološke znanosti sa svrhom da agrometeorološki stručnjaci putem predavanja pomognu raznim korisnicima u agrometeorološkoj izobrazbi, a posebice kako bi vatrogasci i šumari mogli ta znanja primijeniti u praksi. No, isto tako da interaktivna komunikacija pomogne stručnjacima i znanstvenicima da poboljšaju i prilagode svoja istraživanja i agrometeorološke informacije korisnicima za potrebe poboljšanja metoda prevencije u zaštiti šuma od požara.

U okviru agrometeorološke radionice „Zaštita okoliša i šumski požari“ održat će se polsatna predavanja. Prezentacije uključuju praktične primjere i interaktivnu komunikaciju između predavača i sudionika. Iz Programa radionice, koji se nalazi u nastavku, najbolje ćete vidjeti koje su sve teme zastupljene i koliki broj kvalitetnih znanstvenika i stručnjaka, te suorganizatora, je uključen u rad ovih radionica. Nakon svake sekcije bit će rasprava da se razmijene mišljenja, te da agrometeorološka struka čuje i povratnu informaciju korisnika. Tako će komunikacija predavača i korisnika omogućiti korisnicima stečeno znanje primijeniti u praksi, a stručnjacima poboljšati i prilagoditi agrometeorološka istraživanja i informacije za potrebe korisnika. Na samom kraju radionice donijet će se i konkretni zaključci sa svrhom poboljšanja i unapređenja agrometeoroloških informacija korisnicima za potrebe poboljšanja prevencije u zaštiti od požara raslinja. Agrometeorološka radionica bit će popraćena medijski na TV, radiju i/ili novinama, te specijaliziranim časopisima.

Ovim projektom se ispunjavaju ove mjere iz Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika:

 • Očuvanje, zaštita i održiva uporaba okoliša, krajolika i prirodnog naslijeđa,

 • Čuvanje prirodnih resursa

 • Očuvanje od degradacije šumskog i poljoprivrednog zemljišta koju uzrokuju šumski požari

 • Očuvanje i napredak ruralnih područja i ruralnih vrijednosti,

 • Poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima.

Smatramo da su objektivne agrometeorološke informacije neobično važne za održivost i razvoj ruralnog područja Dubrovačko-neretvanske županije. U svakom slučaju nalazimo se pred izazovom da pokrenemo nešto kvalitetno za opću dobrobit Dubrovačko-neretvanske županije, ali i Hrvatske.

Pokrovitelj

 • Hrvatska vatrogasna zajednica

Suorganizatori

 • Grad Dubrovnik

 • Geofizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 • Državni hidrometeorološki zavod

 • Dubrovačko-neretvanska županija

 • Sveučilište u Dubrovniku

 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području DNŽ

 • Javna ustanova Nacionalni park Mljet

 • Javna ustanova Rezervat Lokrum

 • Vatrogasna zajednica Dubrovačko-neretvanske županije

 • Vatrogasna zajednica Grada Dubrovnika

 • Javna vatrogasna postrojba "Dubrovački vatrogasci"

 • Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Split

Novčana potpora – Natječaj zaštita okoliša i prirode

 • Grad Dubrovnik 

Donatori

 • Hrvatska vatrogasna zajednica

 • Vatrogasna zajednica Dubrovačko-neretvanske županije

 • Vatrogasna zajednica Grada Dubrovnika

 • Geofizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 • Dubrovačko-neretvanska županija

 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području DNŽ

 • Javna ustanova Nacionalni park Mljet

 • Javna ustanova Rezervat Lokrum

 

 

PROGRAM 3. AGROMETEOROLOŠKE RADIONICE

AGROMETEOROLOGIJA U SLUŽBI KORISNIKA

„Zaštita okoliša i šumski požari“

Dubrovnik, 24. ožujka 2014.

 

ZBORNIK RADOVA

3. agrometeorološka radionica

AGROMETEOROLOGIJA U SLUŽBI KORISNIKA

 Zbornik radova

 

 

HAgMD @ 2014.