English

baner11.jpg baner12.jpg baner13.jpg baner14.jpg baner15.jpg baner16.jpg baner17.jpg baner18.jpg
Opuzen, 6. ožujka 2015.
Četvrta agrometeorološka radionica Agrometeorologija u službi korisnika: „Zaštita okoliša, požari raslinja  i poljoprivreda“

U petak, 6. ožujka 2015. u dvorani hotela Merlot u Opuzenu održana je 4. agrometeorološka radionica za korisnike pod nazivom „Zaštita prirode, požari raslinja i poljoprivreda“ u okviru programa „Agrometeorologija u službi korisnika“ Hrvatskog agrometeorološkog društva. Kao ravnopravni partner HAgMD-u, u organizaciji radionice sudjelovala je Dubrovačko-neretvanska županija u okviru EU IPA Adriatic projekta HOLISTIC.

Svrha radionice bila je pružanje agrometeoroloških informacija što većem broju neposrednih korisnika, s ciljem očuvanja i zaštite okoliša, mikroklime, bioraznolikosti i sredozemnog raslinja, te poticanja ruralnog razvoja, što bi u konačnici lokalnom stanovništvu omogućilo poboljšanje kvalitete življenja. Šire neretvansko područje pripada u vrlo osjetljivo područje s obzirom na klimatske promjene pa ga je nužno zaštiti. Sa stanovišta biološke i krajobrazne raznolikosti, delta Neretve nije samo jedno od najvrjednijih područja u Hrvatskoj već i na međunarodnoj razini. Predavanja su bila usmjerena na učenike poljoprivredne struke, agronome, poljodjelce, voćare, vinogradare, pčelare, vatrogasce, lovce i šumare, ali i na donositelje političkih odluka, s ciljem pomoći u izradi strateških planova održivog razvoja. Rezultati agrometeoroloških istraživanja iz zaštite raslinja od požara, koje su korisnici mogli čuti na predavanjima u okviru radionice, pomoći će u poboljšanju i unapređenju metoda prevencije kako bi se očuvala šuma i drugo raslinje, a time i bioraznolikost, na širem neretvanskom području. Važnost radionice prepoznalo je i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kojemu zahvaljujemo na pokroviteljstvu.

Radionica je započela pozdravnim govorom dr. sc. Višnje Vučetić, predsjednice HagMD-a, koja je ujedno skup pozdravila i u ime Državnog hidrometeorološkog zavoda te prenijela poruku ravnatelja mr. sc. Ivana Čačića. Nakon nje slijedili su gđa. Marija Vučković, zamjenica župana Dubrovačko-neretvanske županije te mr. sc. Zoran Đurđević, voditelj Uprave šuma Podružnica Split, Hrvatske šume. Na kraju se sudionicima radionice obratio glavni vatrogasni zapovjednik RH iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje, gosp. Slavko Tucaković i otvorio skup te zaželio uspješan rad.

Radionici je prisustvovalo 162 sudionika, većinom iz Dubrovačko-neretvanske županije, no bilo je sudionika i iz Splitsko-dalmatinske županije, kao i gostiju iz susjedne Bosne i Hercegovine, čime je poprimljen međunarodni karakter. Unutar dvije sekcije održano je 11 predavanja na kojima su sudionici mogli čuti kako vrijeme i klimatske promjene utječu na poljoprivredu i požare raslinja, kako agrometeorološka mjerenja i prognoze koriste poljoprivrednicima i pomažu u zaštiti od požara raslinja, kako su meteorologija i pojedine vremenske situacije usko vezane uz šumske požare. Prikazana je analiza temperature tla i ugroženost vrsta i staništa od požara raslinja u dolini Neretve. Potom su uslijedila predavanja o dinamici vegetacije u dolini Neretve, analizi šteta od šumskih požara na području UŠP Split, vremenskim situacijama za vrijeme velikih šumskih požara, vinogradarstvu doline Neretve, realnosti ili zabludi navodnjavanja vinograda te na koncu predstavljanje projekta HOLISTIC.

Nakon svake sekcije održana je rasprava u kojoj su sudionici aktivno sudjelovali te iznijeli probleme na koje nailaze u svojoj sredini. Također, rasprava je pomogla stručnjacima u dobivanju povratne informacije koja će im biti od velike pomoći pri usmjerenju njihova daljnjeg rada i istraživanja.

U zaključnim napomenama istaknuto je nekoliko činjenica:

  • Nadamo se da je prepoznata važnost suradnje različitih struka kako bi se dobio uvid u stvarno stanje. HAgMD se trudi okupiti aktivne stručnjake koji svojim znanjima mogu pomoći zajednici u kojoj se radionica održava.

  • Prilikom današnje rasprave na početku je iznesen prijedlog zaposlenja rendžera kako bi se područje Neretve zaštitilo od namjerno uzrokovanih požara. Javna ustanova ima zaposlenog samo jednog čovjeka s tom funkcijom za cijelu Dubrovačko-neretvansku županiju. Zbog nedostatka sredstava ne mogu povećati broj zaposlenih za potrebe zaštite područja s posebnim prirodnim vrijednostima. Djelomično bi se problem riješio s povećanjem stupnjazaštite, tj. da je zaštita na državnoj razini, pa bi onda bila moguća i veća briga neretvanskog područja. Međutim, suglasnost prisutnih je da je potrebno obrazovati i informirati lokalno stanovništvo o važnosti neretvanskog kraja koje bi preuzelo dio odgovornosti i postali svjesni značajnosti rezervata za njihov kraj. Ova radionica je bila isto jedan vid takve edukacije gdje su se ona jednom mjestu okupili različiti sudionici. U tome smislu samo zajednička suradnja doprinosi razvoju svijesti.

  • Kroz nekoliko kraćih rasprava zaključeno je kako svako namjensko postavljanje meteorološke postaje zahtijeva poštivanje određenih smjernica. Veliki poljoprivredni proizvođači idu u korak s vremenom i ne prepuštaju se slučaju kada će obavljati radove u svojim nasadima, već sami postavljaju agrometeorološke postaje te time osiguravaju pravodobne informacije za svoje potrebe. Hrvatsko agrometeorološko društvo stoji na usluzi svakome kome treba savjet pri odabiru agrometeoroloških instrumenata za postavljanje postaje, ne samo poljoprivrednicima, već i školama koje se npr. žele uključiti u program Globe.

  • Zabrinutost šumara oko podizanja vinograda na šumskim područjima je opravdana jer šuma je naše bogatstvo. Struka treba tražiti rješenja za velike površine neobrađenih poljoprivrednih zemljišta i staviti ih u funkciju. Gospodarska opravdanost podizanja vinograda u krškom području mora biti jasno definirana. Potrebno je vršiti pritisak na politiku u rješavanju problema stavljanja pravih površina u prave funkcije donošenjem odgovarajućih strategija razvoja lokalne zajednice kako prostor ne bi degradirao i kako bi lokalno stanovništvo opstalo na tom području.

  • Naše vodno bogatstvo treba iskoristiti, no nažalost usporena birokracija oduzima nam dragocjeno vrijeme u razvoju naših potencijala.

     Petra Sviličić, mag. phys.-geophys.

 

Sudionici na 4. agrometeorološkoj radionici „Zaštita prirode, požari raslinja i poljoprivreda“
u Opuzenu 6. ožujka 2015.

 

Organizacijski odbor i predavači na 4. agrometeorološkoj radionici
„Zaštita prirode, požari raslinja i poljoprivreda“ u Opuzenu 6. ožujka 2015.

galerija slika...

HAgMD @ 2014.