English

baner11.jpg baner12.jpg baner13.jpg baner14.jpg baner15.jpg baner16.jpg baner17.jpg baner18.jpg

Hvar, 5. ožujka 2018.

150 godina hvarskog turizma

Obilježavajući 160. obljetnicu meteorološke postaje Hvar i 150. obljetnicu modernog, organiziranog turizma u Hvaru, naš član Hvaranin, Marko Vučetić održao je 5. ožujka 2018. prigodno predavanje „Meteorologija i turizam“. Predavanje je organizirano u dogovoru sa Srednjom školom Hvar odnosno fakultativnom grupom „Promocija turističke destinacije“ i humanitarnom udrugom „Kapja jubavi“. Uz predavanje odvijala se i radionica za koju su pripremljena meteorološko-turistička pitanja uglavnom vezana uz hvarsko podneblje i turizam, ali i za šire područje Hrvatske. Sročena pitanja upotrijebljena su za „kahoot kviz“ u kojem je sudjelovalo više ekipa.

Predavanje i radionica održani su u večernjim satima u refektoriju franjevačkog samostana podno fascinantne i jedinstvene slike Posljednje večere. Izradio ju je slikar Palma Mlađi (Venecija, oko 1548.-1628.) sa svojim suradnikom Matejem Pončunom (Venecija 1583.- 1663), kako navodi Nives Tomasović u „Posljednja večera“ u Hvaru - raskošna spomenica. Pred Posljednjom večerom našao se i glasovir pa je cijeli ugođaj dodatno odisao duhovnošću, mirnoćom i uzvišenošću trenutka i mjesta. Ulaz na predavanje i sudjelovanje u radionici je bio slobodan pa su brojni Hvarani, ne samo srednjoškolci, pohodili ovo kultno mjesto aktivno sudjelujući u „kahoot kvizu“.

 

Marko Vučetić, dipl. ing. fiz.

 

Prigodno predavanje „Meteorologija i turizam“ održano u franjevačkom samostanu u Hvaru 5. ožujka 2018.

galerija slika...

 

 

HAgMD @ 2014.