baner11.jpg baner12.jpg baner13.jpg baner14.jpg baner15.jpg baner16.jpg baner17.jpg baner18.jpg

dr. sc. Višnjica Vučetić

Ustanove

 • 1971 – Osnovna škola Dragutin Domjanić, Sv. Ivan Zelina
 • 1975 – XV. matematička gimnazija, Zagreb
 • dipl. ing. fizike, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizika
 • 1981 – smjer: meteorologija
 • 1982 – smjer: geofizika
 • 1991 – magistar prirodnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geofizički odsjek,  smjer: fizika atmosfere i fizika unutrašnjosti Zemlje
 • 2011 – doktor prirodnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geofizički odsjek,  smjer: geofizika
 • Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske (DHMZ)

Radno iskustvo

 • 1982 –1999. Meteorolog u Centru za meteorološka istraživanja
 • 1991 –1999. Znanstveno vijeće Državnog hidrometeorološkoga zavoda (Predsjedavajuća, 1997–1999)
 • 1999 –2009 Voditelj odjela za numeričko modeliranje u Službi za meteorološka istraživanja i razvoj
 • 2009 –  Načelnica Odjela za agrometeorologiju u Službi za meteorološka istraživanja i razvoj
 • 2013 –  Voditeljica Službe za agrometeorologiju u Sektoru za meteorološka istraživanja i razvoj1995–2001. Znanstveni asistent i predavač kolegija Agroklimatologija studentima Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Glavne djelatnosti
 • 1982 –2010. Istraživanje i modeliranje vjetra i energije vjetra u mezo i lokalnim razmjerima u složenom terenu
 • 1989 – Agrometeorološka i fenološka istraživanja te utjecaj klimatskih promjena u poljoprivredi, fenologiji i na opasnost od požara raslinja
 • 1996 – Agrometeorološko  modeliranje i utjecaj klimatskih promjena na poljodjelsku proizvodnju
Položaji u drugim organizacijama
 • 2006 – Hrvatski predstavnik u Komisiji za agrometeorologiju Svjetske meteorološke organizacije (CAgM WMO)
 • 2006 –2010. Članica Menadžerskog odbora projekta COST 734: Utjecaj klimatskih promjena i varijacija na europsko poljodjelstvo
 • 2010 – Članica Stručne skupine CAgM WMO Vremenski i klimatski ekstremi, utjecaji i preventivne strategije  u poljoprivredi, stočarstvu, šumarstvu i ribarstvu (ETWIPS), OPAG 3– Klimatske promjene/varijacije i elementarne nepogode u poljodjelstvu
 • 2012 – Članica Menadžerskog odbora projekta COST ES 1106: Procjena korištenja i razmjene vode za potrebe europske poljoprivrede pod utjecajem klimatskih promjena
Dodatna stručna članstva
 • 1986 – Hrvatsko meteorološko društvo (tajnik, 2001–2005; članica Upravnog odbora, 2005–2007. i dopredsjednica, 2007–2009)
 • 1998 – Hrvatski meteorološki časopis (zamjenica urednika, 1998–2001; tehnička urednica, 2005–2009. i članica Uređivačkog odbora, 2009. )
 • 2004 – Hrvatsko ekološko društvo (tajnik, 2004–2007; članica Upravnog odbora, 2007–2012. i članica Nadzornog odbora, 2012. )
 • 2004 – Hrvatsko prirodoslovno društvo (članica Malog vijeća, 2004–2008)
 • 1995 – Europska obalna udruga za znanost i tehnologiju – EUROCOAST za Hrvatsku
 • 1997 –2010. Međunarodno društvo za biometeorologiju
 • 1999 – Europsko meteorološko društvo
 • 2012 – Hrvatsko agrometeorološko društvo (predsjednica, 2012.)
 • 2012 – Globalna federacija agrometeoroloških društava (članica Upravnog odbora, 2012.)
Popis objavljenih radova

 

 

HAgMD @ 2014.