English

baner11.jpg baner12.jpg baner13.jpg baner14.jpg baner15.jpg baner16.jpg baner17.jpg baner18.jpg

Zagreb, 16. prosinca 2022.

Obrana dvojnog doktorata Ivane Čavlina Tomašević

Naša članica dr. sc. Ivana Čavlina Tomašević doktorirala je na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 16. prosinca 2022. s temom istraživanja iz područja silvometeorologije. To je prvo istraživanje u Hrvatskoj koje detaljno povezuje ponašanje požara raslinja i vremenske uvjete.

Disertacija “Analiza vremenskih uvjeta tijekom katastrofalnih požara u Hrvatskoj i Australiji” je prvi dvojni (Cotutelle) doktorat iz znanstvenog polja geofizike u Hrvatskoj prema sporazumu između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta Macquarie u Sydneyu u Australiji. Doktorat na Sveučilištu Macquarie dodijeljen je 9. studenog 2022. nakon međunarodne recenzije triju znanstvenika iz područja požarne meteorologije. Čavlina Tomašević je dobila stipendiju Sveučilišta Macquarie te je u Sydneyu boravila jednu godinu gdje se bavila istraživanjem u suradnji s Australskim meteorološkim zavodom i Vatrogasnom zajednicom Tasmanije.

Cilj istraživanja bio je analizirati vremenske prilike tijekom katastrofalnih šumskih požara u Hrvatskoj i Australiji. Iz Hrvatske analiziran je Splitski požar iz srpnja 2017., a za analizu požara iz Australije izabran je megapožar Forcett-Dunalley iz siječnja 2013. koji je stvorio vatrenu oluju u obliku pirokumulonimbusa (pyroCb), prvu zabilježenu u Tasmaniji. Od početka oba požara vatra je bila nošena jakim vjetrom – u slučaju Splita jakom burom (NE vjetar), a u slučaju Dunalleya jakim NW vjetrom. U oba slučaja suša i iznadprosječno toplo razdoblje u mjesecima prije požara doprinijeli su isušivanju gorivog materijala i vrlo velikoj meteorološkoj opasnosti od požara. Važna spoznaja o dinamici atmosfere kod Splitskog požara je visinska dolina velike amplitude, koja je uzrokovala prodor hladnog i suhog zraka, te sloj bure kroz cijelu troposferu.Razvoj pyroCb u slučaju Dunalleyja bio je potaknut vrlo nestabilnom atmosferom i linijom konvergencije iznad područja šumskog požara u satima prije prolaska hladne fronte.

Znanstveni doprinos istraživanja:

- Dan je sveobuhvatan pregled literature požarne meteorologije zajedno s prošlim i budućim utjecajem klime na opasnost od požara na jadranskoj obali i jugoistočnoj Australiji.

- Utvrđene su zajedničke značajke između dinamičkih atmosferskih procesa i mehanizama koji su se dogodili u odabranim slučajevima šumskih požara.

- Prvi je put u Hrvatskoj primijenjen združeni model požar-atmosfera kojim je dobiven numerički dokaz o interakciji požara i atmosfere na Jadranu.

- Dan je popis preporuka za unapređenje sustava upravljanja požarima raslinja u Hrvatskoj

Do sada su iz istraživanja objavljena dva znanstvena članka. U prvom članku prikazana su dosadašnja istraživanja iz područja požarne meteorologije iz Hrvatske, Australije i svijeta (Tomašević i sur., 2022), a u drugom članku rekonstrukcija i meteorološka analiza Splitskog požara (Čavlina Tomašević i sur., 2022). Takva meteorološka analiza je prvi puta objavljena u međunarodnom znanstvenom časopisu čime je međunarodna znanstvena zajednica dobila mogućnost uvida u problematiku požara raslinja u Hrvatskoj.

Tomašević, I.Č., Cheung, K.K.W.; Vučetić, V., Fox-Hughes, P., 2022. Comparison of Wildfire Meteorology and Climate at the Adriatic Coast and Southeast Australia. Atmosphere 2022, 13, 755. https://doi.org/10.3390/atmos13050755.

Čavlina Tomašević, I., Cheung, K. K. W., Vučetić, V., Fox-Hughes, P., Horvath, K., Telišman Prtenjak, M., Beggs, P. J., Malečić, B., Milić, V., 2022. The 2017 Split wildfire in Croatia: Evolution and the role of meteorological conditions. Nat. Hazards Earth Syst. Sci. Discuss. 22, 3143–3165. https://doi.org/10.5194/nhess-2022-116.


 

Obrana doktorata Ivane Čavlina Tomašević na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 16. prosinca 2022.

 

 

HAgMD @ 2014.