English

baner11.jpg baner12.jpg baner13.jpg baner14.jpg baner15.jpg baner16.jpg baner17.jpg baner18.jpg
Zagreb, 14. studenog 2013.
Prva agrometeorološka radionica Agrometeorologija u službi korisnika: “Klimatske promjene i poljoprivreda“

U četvrtak, 14. studenog 2013., u prostorijama Hrvatske gospodarske komore – Komora Zagreb, održana je prva agrometeorološka radionica pod nazivom «Agrometeorologija u službi korisnika: Klimatske promjene i poljoprivreda», pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede.

Cilj radionice je bio popularizacija i promidžba svih grana agrometeorološke znanosti. Radionica je bila namijenjena agronomima Poljoprivredne savjetodavne službe, kako bi oni prenijeli dobivene agrometeorološke spoznaje i informacije poljoprivrednicima s kojima su u svakodnevnom doticaju. Na samom početku radionice skup je pozdravila dr. sc. Višnja Vučetić, predsjednica HAgMD.

Uvaženi gosti, ujedno i suorganizatori, dr. sc. Ivan Danjek iz Poljoprivredne savjetodavne službe, Biserka Šafran Fuchs, dipl. ing. iz Hrvatske gospodarske komore – Komora Zagreb, dr. sc. Branka Ivančan-Picek iz Državnog hidrometeorološkoga zavoda i dr. sc. Antun Marki iz Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta su održali pozdravne govore, a akademik Franjo Tomić, predsjednik Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, je otvorio skup i zaželio uspješan rad.

Skupu je nazočilo 80 sudionika, od čega 52 agronomska stručnjaka iz osam Županija sjeverozapadne Hrvatske i Grada Zagreba. Članovi HAgMD, koji su ugledni stručnjaci i znanstvenici, održali su 12 predavanja podijeljenih u tri sekcije. U okviru predavanja sudionici su mogli čuti kako klimatske promjene utječu na poljoprivrednu proizvodnju, povećanju ugroženosti od toplinskog stresa i sušnih razdoblja, pojačanom isparavanju s biljaka i iz tla, smanjenju protoka velikih nizinskih rijeka, što je osobito važno za navodnjavanje, te o ublažavanju posljedica suše učinkovitom gnojidbom. Istaknuto je na koji način agrometeorološka mjerenja, kratkoročne i dugoročne prognoze mogu pomoći modernoj poljoprivredi. Prikazan je utjecaj ekstremnih vremenskih prilika na pritjecanje hraniva, prilagođavanje biljaka u uvjetima niskih temperatura zraka i prognoza mraza, te kako navodnjavanje utječe na promjenu plodoreda i biljnu proizvodnju. Na kraju su prisutni mogli čuti zanimljivo predavanje o povezivanju poljodjelstva i šumarstva tj. o mogućnostima šumskog poljodjelstva kod nas.

Nakon svake sekcije održana je rasprava kako bi interaktivna komunikacija predavača i korisnika omogućila korisnicima agrometeorološke informacije primijeniti u praksi, a stručnjacima poboljšati i prilagoditi agrometeorološka istraživanja za potrebe korisnika.

U zaključnim napomenama je istaknuto nekoliko činjenica:

- važna je objektivna informiranosti javnosti o klimatskim promjenama i njezinim utjecajem na proizvodnju hrane jer je strateško pitanje svake zemlje kako osigurati dovoljno kvalitetne hrane,

- nužne su specijalizirane agrometeorološke prognoze kao npr. za pčelare koji imaju velikih gubitaka u svojoj proizvodnji zbog nepovoljnih vremenskih prilika,

- potaknuti promjenu propisa da se na pašnjacima dozvole prirodni zakloni za stoku pogotovo kada agroklimatska istraživanja ukazuju na sve dulja ekstremno topla i sušna razdoblja nužno je stoku zaštiti od toplinskog stresa.

Predavanja su izložena u Zborniku radova koji je dan na web stranici http://hagmd.hr.

Svrha ovog projekta je unapređenje moderne poljoprivrede, održivost ruralnog područja, očuvanje prirode i okoliša, te zaštita šuma od požara, s čime bi se proširila turistička ponuda, a time i pokrenuo gospodarski razvoj i poboljšanje kvalitete življenja u Hrvatskoj.

dr.sc. Višnja Vučetić

 

 

 Sudionici prve agrometeorološke radionice

 

 

 Predavači i Organizacijski odbor prve agrometeorološke radionice

galerija slika...

HAgMD @ 2014.