English

baner11.jpg baner12.jpg baner13.jpg baner14.jpg baner15.jpg baner16.jpg baner17.jpg baner18.jpg
Dubrovnik, 24. ožujka 2014.
Treća agrometeorološka radionica Agrometeorologija u službi korisnika: „Zaštita okoliša i šumski požari“

U okviru programa „Agrometeorologija u službi korisnika“ Hrvatskog Agrometeorološkog društva, 24. ožujka 2014. u Dubrovniku je održana 3. cjelodnevna agrometeorološka radionica „Zaštita okoliša i šumski požari“.

Budući da Dubrovačko-neretvanska županija spada u najugroženija područja s obzirom na šumske požare, cilj ove radionice je objektivno informirati dobrovoljne i profesionalne vatrogasce te šumare o vremenskim situacijama koje uzrokuju katastrofalne požare, te o klimatskim promjenama i potencijalnoj opasnosti od šumskih požara. Svrha ove radionice jest prikazati da su šumski požari zaista kompleksna problematika i da nisu samo problem vatrogastva, već i drugih struka poput meteorologije, šumarstva, zaštite prirode i okoliša, turizma i gospodarstva.

Radionica je započela pozdravnim govorom dr. sc. Višnje Vučetić, predsjedice HagMD-a, a potom su je slijedili dr. sc. Željko Kurtela, prorektor Sveučilišta u Dubrovniku, mr. sc. Marija Crnčević, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije, mr. sc. Zoran Đurđević, voditelj Uprave šuma Podružnica Split,  gosp. Željko Raguž, zamjenik gradonačelnika Grada Dubrovnika, gosp. Stjepan Simović, zapovjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije, mr. sc. Davorko Obujen, zamjenik župana Dubrovačko-neretvanske županije. Sudionicima radionice se obratio načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice, mr. sc. Željko Popović i otvorio radionicu. Ova skup, uz sve naše želje i napore, ne bismo mogli ostvariti bez novčane podrške Grada Dubrovnika i brojnih suorganizatora i donatora.

Od ukupno 98 sudionika na radionici, odazvalo se oko 80-tak vatrogasaca i šumara iz cijele županije, a osim sudionika iz Dubrovačko-neretvanske županije, imali smo i sudionike iz Splitsko-dalmatinske županije, kao i goste iz susjedne Crne Gore, čime je i ova radionica poprimila međunarodni karakter. Unutar tri sekcije bilo je ukupno 13 predavanja na kojima su sudionici mogli čuti kako klimatske promjene utječu na potencijalnu opasnost od šumskih požara te kako su meteorologija i pojedine vremenske situacije usko vezane uz šumske požare. Prikazana su ugrožena područja za potrebe šumskih požara te analize sušnih razdoblja, isparavanja s biljaka i iz tla. Također, prikazano je kako  sezonske prognoze pomažu u zaštiti od šumskih požara. Naposljetku, sa šumarskog aspekta govorilo se o mogućnostima agrošumarstva u Hrvatskoj te osnovnim obilježjima šumskog goriva, gospodarenju i obnovi sredozemnih šuma u problematici šumskih požara.

Sudionici su aktivno sudjelovali u raspravama i konstruktivno pridonijeli rasvjetljavanju njihovih trenutnih problema, te time  pridonijeli donošenju konkretnih zaključaka. Također, vatrogastvo do sada nije bilo upoznato s korisnošću agrometeoroloških informacija pa tako ni s obilnošću informacija koje postoje, koje su nažalost nedovoljno iskorištene. Povratna informacija koju smo dobili od sudionika radionice bila je vrlo pozitivna i zadovoljstvo kvalitetom održane radionice je obostrano.

U zaključnim napomenama je istaknuto nekoliko činjenica:

  • S obzirom na problem nedostatka kvalitetnih agrometeoroloških mjerenja na dubrovačkom području za potrebe zaštite šuma od požara, javlja se potreba za uspostavom automatskih mjernih postaja od strane zainteresiranih ustanova zajedno u suradnji s DHMZ-om.
  • Uprava šuma je ponudila pomoć u pokretanju rada postojećih ili novih postaja putem dopisa prema nadležnim ustanovama, te korištenje njihove baze podataka o šumskim požarima za istraživačke potrebe,
  • Apelira se na izradu karata širenja požara kako bi na temelju njih stručnjaci mogli donijeti zaključke o brzini širenja požara u različitim vremenskim uvjetima,
  • Sve službe bi trebale ukazati potrebu za promjenom programa i koncepcije požarne sezone, jer su se stvarne potrebe u vatrogastvu promijenile, odnosno, iskustva na terenu ukazuju na pojavu požara kroz cijelu godinu što znači i kontinuirano računanje indeksa opasnosti .
  • Prepoznata je važnost za boljom međusobnom komunikacijom među ustanovama te boljom razmjenom podataka potrebnih za razna istraživanja.
  • Potrebno je osmisliti učinkovitiji sustav informiranja vatrogastva o nepovoljnim vremenskim prilikama koje bi mogle povećati opasnost od šumskih požara, kao i uspostaviti sustavnu izobrazbu vatrogasaca za lakše razumijevanje dobivenih prognostičkih produkata.

Petra Jakovčić, mag. ing. fiz.

 

 

Sudionici 3. agrometorološke radionice „Zaštita okoliša i šumski požari“ u Dubrovniku 24. ožujka 2014.

 

 

 Dio predavača i Organizacijski odbor 3. agrometeorološke radionice „Zaštita okoliša i šumski požari“   u Dubrovniku 24. ožujka 2014.

galerija slika...

 

 

HAgMD @ 2014.