baner11.jpg baner12.jpg baner13.jpg baner14.jpg baner15.jpg baner16.jpg baner17.jpg baner18.jpg

PROGRAM AGROMETEOROLOGIJA U SLUŽBI KORISNIKA - "Klimatske promjene, poljoprivreda i zaštita šuma od požara"

Glavni cilj: Popularizacija, promicanje i promoviranje svih grana agrometeorološke znanosti sa svrhom da agrometeorološki stručnjaci preko seminara i radionica pomognu raznim korisnicima u agrometeorološkoj izobrazbi kako bi neposredni korisnici mogli ta znanja primijeniti u praksi.

Očekivani rezultati provedbe programa: Pravodobne agrometeorološke informacije i spoznaje agrometeoroloških istraživanja koje bi dobili neposredni korisnici bi se višestruko isplatile za opću dobrobit hrvatskog razvoja: u proizvodnji hrane, u zaštiti šuma od požara, očuvanju okoliša i prirode što bi pak unaprijedilo turističku ponudu i pokrenulo gospodarski razvoj, a time i poboljšalo kvalitetu življenja. Takav rezultat sigurno neće doći preko noći. Samo upornim i marljivim zalaganjem agrometeoroloških stručnjaka kao predavača, ali i raznih korisnika, koji će početi primjenjivati stečeno znanje s radionica i seminara u praksi, dovest će do željenog rezultata. No, isto tako je vrlo važna razmjena mišljenja između stručnjaka i korisnika jer samo neposrednom komunikacijom stručnjaci će dobiti povratnu informaciju koliko su agrometeorološki produkti (npr. agrometeorološke prognoze, praćenje suše, upozorenja iznenadnih elementarnih nepogoda, upozorenja od opasnosti šumskih požara i sl.) upotrebljivi korisnicima u praksi. Prema tome, ovim projektom će se unaprijediti poljoprivredna proizvodnja i zaštita šuma od požara, ali i poboljšati korisnost agrometeorološke informacije neposrednim korisnicima.

Članovi Hrvatskog agrometeorološkog društva (HAgMD) su svi visokoobrazovani (43 članova), a među nama su četiri magistra znanosti i 17 doktora znanosti od čega su tri docenta i pet sveučilišnih profesora. Udružili smo iskustvo, entuzijazam i mladost s 19 mladih stručnjaka. To pokazuje da HAgMD raspolaže organizacijskim i ljudskim kapacitetima, te stručnim resursima za provedbu programa Agrometeorologija u službi korisnika:“Klimatske promjene, poljoprivreda i zaštita šuma od požara“. Popularizacija agrometeorologije provodi se predavanjima u okviru agrometeoroloških seminara u trajanju od dva sata (20 min za srednjoškolce i 60 min za studente po predavanju) i cjelodnevnih agrometeoroloških radionica.

1) Agrometeorološki seminari održavaju se za:

 • učenike u strukovnim srednjim školama (poljoprivredna, šumarska i vatrogasna),
 • studente meteorološke, agronomske i šumarske struke,
 • novinare koji pišu, vode ili uređuju znanstveno-popularne rubrike u novinama, specijaliziranim časopisima, te emisijama na radiju i TV,
 • donositelje političkih odluka i strateških planova u proizvodnji hrane i zaštiti šuma od požara.

2) Agrometeorloške radionice održavaju se za:

 • agronome Hrvatske poljoprivredne savjetodavne službe, ali i svim zainteresiranim agronomima i šumarima.
 • poljoprivrednike, voćare, vinogradare, maslinare, stočare, pčelare, ribare i sl.,
 • šumare u Upravama šumarija, vatrogasce u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim društvima.

Budući da se radi o velikom broju korisnika, u prvoj godini rada programa Agrometeorologija u službi korisnika održat će se agrometeorološki seminari „Klimatske promjene, poljoprivreda i zaštita šuma od požara“ učenicima strukovnih srednjih škola i studentima meteorološke, agronomske i šumarske struke. Na agrometeorološkim seminarima prezentacije uključuju praktične primjere i interaktivnu komunikaciju između predavača i učenika/studenta.

Agrometeorološka radionica Agrometeorologija u službi korisnika: “Klimatske promjene i poljoprivreda“ namijenjena je prvenstveno agronomima Hrvatske poljoprivredne savjetodavne službe kako bi oni prenijeli dobivene agrometeorološke spoznaje i informacije poljoprivrednicima s kojima su u svakodnevnom doticaju. U okviru radionice, osim predavanja, održava se prezentacija agrometeoroloških instrumenata da se sudionicima pokaže njihova praktična primjena. Nakon svake sekcije je rasprava da se razmijene mišljenja, te da agrometeorološka struka čuje i povratnu informaciju korisnika. Na samom kraju radionice donosi  se i konkretni zaključci sa svrhom poboljšanja i unapređenja agrometeoroloških informacija korisnicima. Agrometeorološki seminari bit će popraćeni medijski na lokalnoj TV, radiju i/ili novinama, a agrometeorološka radionica na državnoj TV, radiju i u novinama i specijaliziranim časopisima, magazinima i revijama. Detaljan razrađeni plan predavanja na agrometeorološkim seminarima i radionici prikazan je u donjim tablicama.

Pokrovitelj:

 • Ministarstvo poljoprivrede

Organizator:

 • Hrvatsko agrometeorološko društvo

Suorganizatori:

 • Poljoprivredna savjetodavna služba
 • Državni hidrometeorološki zavod
 • Znanstveno vijeće za zaštitu prirode Hrvatske akademije za znanost i umjetnost
 • Geofizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
 • Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
 • Srednja gospodarska škola Križevci
 • Srednja škola“Arboretum opeka“ Marčan, Vinica
 • Srednja šumarsko-drvodjeljska škola Karlovac

Novčana potpora iz projekta „Popularizacija znanosti“:

 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Donator:

 • Zagrel Rittmeyer d.o.o.

 

AGROMETEOROLOŠKI SEMINARI

AGROMETEOROLOGIJA U SLUŽBI KORISNIKA –

„Klimatske promjene, poljoprivreda i zaštita šuma od požara“

 

 

 

AGROMETEOROLOŠKA RADIONICA

AGROMETEOROLOGIJA U SLUŽBI KORISNIKA –

„Klimatske promjene i poljoprivreda“

Zagreb, 14. studenog 2013.

                                            

 

ZBORNIK RADOVA

1. agrometeorološka radionica

AGROMETEOROLOGIJA U SLUŽBI KORISNIKA

 

 

HAgMD @ 2014.